Bezpłatny rachunek przeznaczony dla młodych klientów w wieku 13 - 18 lat, który jest dostosowany do ich potrzeb. Oferuje odpowiednie narzędzia do efektywnego zarządzania finansami bez konieczności obsługi w placówce banku.

Dodatkowe korzyści

  • bezpłatne prowadzenie konta do 18 roku życia z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej Nasz Bank,
  • bezpłatne wypłaty w bankomatach za pomocą Blik,
  • bezpłatne przelewy Blik oraz Blik na telefon,
  • bezpłatna karta bankomatowa Visa lub Mastercard,
  • bezpłatne wypłaty bankomatowe,
  • w ramach posiadania Pakietu Smart możesz przystąpić do programu "100 zł na Start z Pakietem Smart" oraz programu "Poleć Pakiet".

Regulamin programu "100 zł na start z Pakietem Smart"

Regulamin programu "Poleć pakiet"


 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!