Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Umożliwia rozliczanie transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a dzięki wykorzystaniu infrastruktury KIR i NBP środki nie opuszczają systemu bankowego.

Dlaczego warto skorzystać z płatności natychmiastowych Express Elixir?

SZYBKOŚĆ - pieniądze w kilka sekund trafiają na konto odbiorcy

DOSTĘPNOŚĆ - 24h przez 7 dni w tygodniu przez bankowość internetową.

BEZPIECZEŃSTWO - system obsługiwany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową KIR.

Limit pojedynczej transakcji wynosi 10 tys. zł. Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Przelewy natychmiastowe można realizować w placówce banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Maksymalna ilość przelewów w jednym dniu to 5 szt.

  Wykaz banków uczestniczących w systemie Express Elixir.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!