Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR w Pakiecie Senior przeznaczony jest dla osób po 65 roku życia i służy do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Otwierany jest na czas nieokreślony i może być prowadzony dla jednego lub dwóch Posiadaczy. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/ów (osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku).

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej.

W ramach Pakietu Senior klient otrzymuje:

 • bezpłatny* dostęp do rachunku
 • bezpłatną kartę bankomatową Visa lub Mastercard
 • bezpłatne przelewy Blik i Blik na telefon
 • dostęp do ponad 4 500 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
 • możliwość realizacji zleceń stałych,
 • możliwość uzyskania w Banku kredytu odnawialnego w rachunku
 • możliwość dokonywania płatności zagranicznych
 • możliwość otworzenia konta oszczędnościowego Extra Konto

*przy wykonaniu przynajmniej 3 transakcji każdą kartą wydaną do rachunku w miesiącu.

 


 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!