PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI

Dzięki naszej lokacie zyskasz:

5,0% w stosunku rocznym na lokacie 3 miesięcznej

4,5% w stosunku rocznym na lokacie 6 miesięcznej

4,0% w stosunku rocznym na lokacie 12 miesięcznej

Minimalna kwota lokaty to 50 000 zł,

Maksymalna kwota lokaty to 200 000 zł.

Można założyć dowolną liczbę lokat.

Oferta ograniczona czasowo do 03.08.2024 r


Rachunek lokaty terminowej standardowej przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Lokata służy do gromadzenia środków pieniężnych na czas określony w umowie.

KORZYŚCI

  • atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od kwoty i okresu lokaty
  • środki mogą być ulokowane na okres: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesiący, 9 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące,
  • możliwość założenia lokaty już od 500 PLN
  • możliwość założenia lokaty przez bankowość internetową
  • odsetki od środków na rachunku stawiane są do Twojej dyspozycji w dniu upływu okresu umownego,
  • odsetki niepodjęte  po upływie okresu umownego dopisywane są do kwoty kapitału
  • lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!