Kredyt EKOlogiczny

  • przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych w tym np. okien i drzwi zewnętrznych, materiałów ociepleniowych, odnawialnych źródeł energii, domowych stacji uzdatniania wody oraz systemów odzysku wody deszczowej, przydomowych oczyszczalni, kotłów centralnego ogrzewania, energooszczędnego sprzętu AGD i RTV, rowerów, samochodów hybrydowych i elektrycznych
  • okres kredytowania do 84 miesięcy
  • maksymalna kwota kredytu 80 000 zł
  • niskie oprocentowanie kredytu
  • waluta kredytu - PLN


 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!