Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i nie może być wyższa, niż 1.000.000 PLN.

Udział własny Klienta nie jest wymagany. Maksymalny okres kredytowania wynosi – 15 lat.

Karencja w spłacie wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości.

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach dogodnych dla klienta.


 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!