Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiM

Kredyt płynnościowy 2% z dopłatą do oprocentowania LINIA UP

Kredyty z dopłatami do oprocentowania dla producentów rolnych, udzielany do 30 czerwca 2024r. na poprawę płynności finansowej rolników.

KWOTA KREDYTU
 • 100 000 zł – dla gospodarstw do 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – dla gospodarstw powyżej 50 ha i nie większych niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – dla gospodarstw powyżej 100 ha użytków rolnych.

OPROCENTOWANIE

zmienne WIBOR 3M + 3,00% płatne przez:

 • Kredytobiorcę w wysokości 2%;
 • ARiMR w pozostałej części.

PROWIZJA

0,50%

DOPŁATY

okres stosowania dopłat wynosi maksymalnie 60 miesięcy

 

Pozostałe kredyty:

 • linia RR - kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie,
 • linia Z - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
 • linia PR - kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych,
 • linie K01/K02– odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 • linia MRcsk - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.

Okres kredytowania – w zależności od linii kredytowe.


 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!