Rachunki

Pakiet Standard

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR w Pakiecie Standard przeznaczony jest do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Otwierany jest na czas nieokreślony i może być prowadzony dla jednego lub dwóch Posiadaczy. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/ów (osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku).

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej.

Operacje wykonywane w ramach ROR potwierdzone są wyciągiem bankowym.

W ramach obsługi rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego ROR w Pakiecie Standard klient otrzymuje:

 • kartę bankomatową Visa lub Mastercard w celu realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • dostęp do ponad 4 500 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
 • możliwość realizacji zleceń stałych,
 • możliwość uzyskania w Banku kredytu odnawialnego w rachunku
 • dostęp do konta przez Internet banking oraz aplikację mobilną Nasz Bank,
 • możliwość dokonywania płatności zagranicznych
 • możliwość otworzenia konta oszczędnościowego Extra Konto

Pakiet Junior/Junior+

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR w Pakiecie Junior i Junior + dla osób niepełnoletnich. Przeznaczone jest do oszczędzania.

Korzyści

 • oprocentowanie środków wyższe niż na zwykłym rachunku ROR
 • bezplatne prowadzenie konta do 18 roku życia z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej Nasz Bank
 • bezpłatna karta bankomatowa Visa lub Mastercard,
 • dostęp do ponad 4 500 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
 • możliwość realizacji zleceń stałych,

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!